கருமுட்டைப்பை கட்டி (கருமுட்டைப்பை கட்டிகள்) பொதுவாக கண்டறியப்படுவதில்லை. அவை வேறு எதற்காவது அல்ட்ராசவுண்ட் செய்யப்படும் போது தற்செயலாக கண்டுபிடிக்கப்படுகின்றன. பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், இந்த சிறிய கட்டிகள் தீங்கு விளைவிக்காதவையாக இருக்கும் மேலும் அவை தானாகவே மறைந்துவிடும். இருப்பினும், சில சமயங்களில் அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டிய நிலைமையும் ஏற்படலாம்.

வரையறை: கருமுட்டைப்பை கட்டி என்றால் என்ன?

கருமுட்டைப்பை கட்டி என்பது ஒரு பொதுவான, பெரும்பாலும் தீங்கு விளைவிக்காத பெண்களுக்கு ஏற்படும் நோய் நிலை ஆகும், இது பெண்களுக்கு எந்த வயதிலும் ஏற்படலாம். புள்ளிவிவரங்களின்படி, 5-7% பெண்களின் வாழ்க்கையில் ஒரு முறையாவது கருமுட்டைப்பை கட்டி உருவாகின்றது.

இரண்டு வகையான கருமுட்டைப்பை கட்டிகள் உள்ளன:

 

செயல்பாட்டு கட்டிகள்-

செயல்பாட்டு கட்டிகள் என்பவை ஒரு பெண்ணின் மாதவிடாய் சுழற்சி மற்றும் கருப்பையின் செயல்பாட்டுடன் சம்பந்தப்பட்டவை ஆகும். கருப்பையில், கருமுட்டைகள் ஃபாலிக்கல்கள் என்றழைக்கப்படும் நுண்ணறைகளில் இருக்கும். ஒரு ஃபாலிக்கலில் ஒரு கருமுட்டை இருக்கும். மாதவிடாய் சுழற்சி காலத்தில், இந்த சிறிய நுண்ணறைகள் அளவில் பெரிதாகின்றன. அண்டவிடுப்பின் போது (ஓவுலேஷன்), மிகவும் முதிர்ந்த ஃபாலிக்கல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, குழாய்களில் வழியாக கருமுட்டையை வெளியிடுகிறது. அண்டவிடுப்பு செய்த ஃபாலிக்கில் ஒரு மஞ்சளாக மாறும், அது மாதவிடாய் சுழற்சி முடியும் வரை படிப்படியாக பின்னடைந்து கடைசில் மறைந்துவிடும். ஆனால் சில நேரங்களில் ஒரு ஃபாலிக்கில் அண்டவிடுப்பு செய்யாமல் தொடர்ந்து வளர்கிறது (அது விட்டம் அளவு 5 செமீ ஏற்படும் வரை வளரலாம்) அல்லது மஞ்சள் நிறமாக மாறிய ஃபாலிக்கில் பின்னடையாமல் அப்படியே பராமரிக்கப்படலாம்.

இந்த அசாதாரண மாற்றங்கள் ஒரு செயல்பாட்டு கருமுட்டைப்பை நீர்க்கட்டி உருவாக வழிவகுக்கிறது. 90% சந்தர்ப்பங்களில், இந்த கட்டி சுமார் இரண்டு மாதங்களில் தானாகவே மறைந்துவிடும். மாதவிடாய் நிறுத்தத்திற்கு பிறகு, அண்டவிடுப்பு ஏற்பட போவதில்லை. எனவே செயல்பாட்டு கட்டிகள் உருவாகும் ஆபத்து மிகக் குறைவு ஆகும்.

 

ஆர்கானிக் கட்டிகள்-

இந்த கட்டிகள் கருப்பையின் திசுக்களில் உருவாகின்றன. அவை பெரிதாக மாறலாம் மேலும், தன்னிச்சையாக பின்னடையாமலும் போகலாம். இந்த கட்டிகளில் பெரும்பாலானவை தீங்கு விளைவிக்காததாக இருந்தாலும் கூட, சுமார் 10% கட்டிகள் “பார்டர்லைன்” அல்லது புற்றுநோய் சார்ந்த கட்டிகளாக இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இவற்றில் பல வகைகள் உள்ளன, அதில் மிகவும் பொதுவானவை:
சீரம் சார்ந்த கருமுட்டைப்பை கட்டிகள்: இவற்றில் நீர் போன்ற திரவம் உள்ளது. இவை மிகவும் பொதுவாக காணப்படுபவை.


மியூக்கஸ் சார்ந்த கட்டிகளில் மியூக்கஸ் இருக்கும்.
டெர்மாய்டு கட்டிகள் முடி, பற்கள், சிறிய எலும்புகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கலாம். அவை கருமுட்டைகளாக மாறுவதற்காக உருவான முதிர்ச்சியடையாத செல்களிலிருந்து உருவாகலாம். இவை ப்இளம் பெண்களில் அதிகம் காணப்படுகின்றன.
எண்டோமெட்ரியோடிக் கட்டிகள்: இவை எண்டோமெட்ரியோசிஸுடன் சம்பந்தப்பட்டவை ஆகும். இவை கருப்பைக்கு வெளியே எண்டோமெட்ரியத்தின் இயல்புக்கு மீறிய வளர்ச்சியால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. இது சிறுநீர்ப்பை, குடல் மட்டுமில்லாமல் , கருமுட்டைகளிலும் கூட ஒழுங்கற்று பரவுகிறது.
இந்த இரண்டு வகையான கட்டிகள் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி சிண்ட்ரோம் என்பதிலிருந்து மாறுபட்டவை ஆகும் இந்த பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி சிண்ட்ரோமால் இனப்பெருக்க வயதுடைய 5-10% பெண்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இந்த கோளாறு ஆண்ட்ரோஜன்களின் (டெஸ்டோஸ்டிரோன் போன்ற ஆண் ஹார்மோன்கள்) அதிகப்படியான உற்பத்தியுடன் சம்பந்தப்பட்டுள்ளது. இந்த அதிகப்படியான உற்பத்தியால் ஃபாலிக்கல்கள் மற்றும் கருமுட்டைகளின் வளர்ச்சி இடையூறுக்கு உள்ளாகின்றது.

 

கருமுட்டைப்பை கட்டிகள் உருவாகுவதற்கான காரணங்கள்:

 

கருமுட்டைப்பை கட்டிகள் உருவாகுவதற்கான காரணங்களில்உள்ளடங்குபவை-

உள்ளடங்குபவை-
செயல்பாட்டு கட்டிகள் கருப்பையின் இயல்பான செயல்பாட்டுடன் சம்பந்தப்பட்டவை ஆகும்.
இந்த கட்டிகள் உதவியுடனான இனப்பெருக்க தொழில்நுட்பத்தின் (ART) போது பயன்படுத்தப்படும் கருப்பையை தூண்டும் மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ளுதல் அல்லது டமோக்ஸிஃபென் (புற்றுநோய் எதிர்ப்பு) மருந்தை எடுத்துக்கொள்ளுதல் அல்லது லெவோனோர்ஜெஸ்ட்ரெல் (12 முதல் 30% பெண்களில்) அடங்கிய ஹார்மோன் சார்ந்த கருப்பையுள் சாதனம் (IUD) பொருத்தப்படுதல் ஆகியவற்று பிறகு ஏற்படலாம்.

சில மாத்திரைகள், குறிப்பாக நுண் அளவுகளில் தரப்படுபவையும்,கருமுட்டைப்பை கட்டி உருவாக காரணமாக இருக்கும்.

ஆர்கானிக் கட்டிகளைப் பொறுத்தவரை, காரணங்கள் கட்டியின் தன்மையைப் பொறுத்தது ஆகும். அவை எண்டோமெட்ரியோசிஸ் அல்லது கருமுட்டைப்பையில் முதிர்ச்சியடையாத செல்கள் தொடர்ந்து இருப்பது உடன் சம்பந்தப்பட்டவை ஆகும். இதுவேகருமுட்டைப்பை கட்டிகள் உருவாகுவதற்கான மற்றொரு காரணமாகும்.

கருப்பை நீர்க்கட்டி காரணங்கள்

கருமுட்டைப்பை கட்டிகளுக்கான சிகிச்சை-

கருமுட்டைப்பை கட்டிகளுக்கான சிகிச்சையில் உள்ளடங்குபவை-

ஒரு செயல்பாட்டு கட்டி இருந்தால், அது மறைந்து போக எந்த சிகிச்சையும் பரிந்துரைக்கப்படுவதில்லை. அல்ட்ராசவுண்ட் மூலமான எளிய கண்காணிப்பு இந்த அசாதாரண கட்டிகள் தானக மறைந்துவிடுவதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம். “அடிக்கடி பாதிக்கப்படும் பெண்களுக்கு, ஹார்மோன் சுழற்சியைக் கட்டுப்படுத்தவும், அண்டவிடுப்பைத் தடுக்கவும் மாத்திரையை பரிந்துரைக்கலாம், இதனால் செயல்பாட்டு கட்டிகள் தோன்றுவதைத் தடுக்கலாம்” என்று மருத்துவ நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.செயல்பாட்டு கட்டி 3 மாதவிடாய் சுழற்சிகளுக்கு மேல் (சுமார் 3 மாதங்கள்) தொடர்ந்து இருந்தால், அதன் தோற்ற அமைப்பு மாறினால் அல்லது கடுமையான வலி ஏற்பட்டால், அது ஒரு அறுவை சிகிச்சைக்கு வழிவகுக்கும். “இருப்பினும், இளம் பெண்களின் கருப்பை இருப்பைப் பாதுகாக்க அறுவை சிகிச்சை செய்வதை பெரும்பாலும் குறைத்துக் கொள்கிறோம், குறிப்பாக குழந்தைகள் இல்லாதவர்களுக்கு அறுவைசிகிச்சையை தவிர்க்க முயற்சிப்போம்” என்று மகப்பேறு மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.

ஒரு ஆர்கானிக் கட்டி இருந்தால், கட்டி (ஓவரியன் சிஸ்டெக்டமி) அல்லது கருப்பையகம் (ஊபோரெக்டமி) ஆகியவற்றை அறுவை சிகிச்சை மூலம் அகற்றுவது அவசியமாக இருக்கலாம். இது பொதுவாக வயிற்றை வெட்டி திறக்காமல் செய்யப்படும் ஒரு அறுவை சிகிச்சை முறையான லேபராஸ்கோபி மூலம் செய்யப்படுகிறது.

கருமுட்டைப்பை கட்டி சிகிச்சைகள்மற்றும் பிற கருவுறாமை சிகிச்சைகள் பற்றி மேலும் அறிந்துகொள்ள, உங்கள் அருகிலுள்ள இந்திரா ஐவிஎஃப் கிளினிக்கிற்கு வருகை செய்யவும்

 

நீங்கள் எங்களுடன் இணைக்கலாம்Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube & Pinterest

உங்கள் கர்ப்பம் மற்றும் கருவுறுதல் தொடர்பான அனைத்து கேள்விகளுக்கும் இன்று நாட்டின் சிறந்த கருவுறுதல் நிபுணர்களின் குழுவுடன் பேசுங்கள்.

Call now :- 18003092323

(Visited 13 times, 1 visits today)
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

RELATED BLOG

IVF

Diet Plan for Lactating Mothers: What to eat while breastfeeding?

You know breast milk is...
Read More
IVF

आईवीएफ में जुड़वा बच्चेः आईवीएफ गर्भावस्था और एकाधिक प्रेगनेंसी

सामान्य जुड़वा बच्चे बनाम आईवीएफ...
Read More
IVF

Right Time For IVF: Indications and Contraindications

The IVF procedure can be...
Read More
Female Infertility Hindi

बच्चेदानी में सूजन: लक्षण, कारण, निदान, एवं उपचार

एंडोमेट्रैटिस (Endometritis) अथवा बच्चेदानी में...
Read More
Hindi IVF

आईवीएफ के लिए ऋण: एक अवलोकन

संतान की चाह रखने वाले...
Read More
Hindi IVF

कैसे करें एक सही आईवीएफ सेंटर का चयन?

आईवीएफ एक सुप्रसिद्ध सहायक प्रजनन...
Read More
Hindi

जानिए आप प्रेगनेंट हैं या नहीं

प्रेगनेंसी के 10 प्रमुख लक्षण...
Read More
Female Infertility

7 things you must discuss with your gynaecologist!

With female friends or people...
Read More
Tamil

உங்கள் பிறக்காத குழந்தையைப் புரிந்துகொள்வோம்: கருவில் குழந்தை எப்படி வளர்கிறது!

கீழ்காணுமாறு ஒவ்வொரு வாரமும் கரு வளர்ச்சியடைவதை...
Read More
Kannada

ನಿಮಗೆ ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮಗುವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು: ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ!

ವಾರದಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆ ಭ್ರೂಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ...
Read More
Kannada

ಪಿಸಿಒಡಿ – ಕಾರಣಗಳು, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡಾಶಯದ ಕಾಯಿಲೆ (ಪಿಸಿಒಡಿ)ಯು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ...
Read More
Kannada

ಅಂಡಾಶಯದ ಸಿಸ್ಟ್ (ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ): ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಅಂಡಾಶಯದ ಸಿಸ್ಟ್ (ಅಂಡಾಶಯದ ಸಿಸ್ಟ್‌ಗಳು) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ...
Read More
Kannada

ಗರ್ಭಪಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಗರ್ಭಪಾತವಾಗುವುದು ಅಪರೂಪದ ವಿದ್ಯಮಾನವಲ್ಲ. ಇದು 15...
Read More
Hindi PCOD

भ्रूण स्थानांतरण के बाद आहार

इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) एक...
Read More
Hindi IUI

IUI उपचार की सफलता दर को बढ़ाने के 7 असरदार उपाय

अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान अथवा IUI (Intrauterine...
Read More
Hindi IVF

आईवीएफ से पहले परीक्षण: एक नज़र में

इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अथवा IVF...
Read More
Kannada

ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿನ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್‌ನ ಕಾರಣಗಳು, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಯಾವುವು?

ಗರ್ಭಾಶಯದ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್‌ಗಳು ಎಂದರೇನು? ಗರ್ಭಾಶಯದ ಸ್ನಾಯು...
Read More
Telugu

మీ పుట్టబోయే బిడ్డను అర్ధం చేసుకోవడం : గర్భంలో శిశువు ఎలా పెరుగుతుంది!

పిండం ప్రతివారం అభివృద్ధి గురించి దిగువ...
Read More
Telugu

గర్భాశయంలో ఫైబ్రాయిడ్ కు కారణాలు, లక్షణాలు మరియు చికిత్స ఏమిటి?

గర్భాశయ ఫైబ్రాయిడ్ లు అంటే ఏమిటి?...
Read More
Telugu

పీసీఓడీ – కారణాలు, లక్షణాలు మరియు చికిత్స

పాలిసిస్టిక్ అండాశయ రుగ్మత (పీసీఓడీ) అనేది...
Read More
Request Call Back
IVF
IVF telephone
Book An Appointment